Privacy policy

Persoonsgegevens die wij verwerken

van der Star PMT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via deze website:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanderstar-pmt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

van der Star PMT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Via ons contactformulier kan je informatie opvragen of een intakegesprek aanvragen
  • De gegevens die je hierbij invult, worden daarna gebruikt om je te mailen of te bellen om aan deze aanvraag te voldoen

Delen van persoonsgegevens met derden

van der Star PMT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

van der Star PMT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door van der Star PMT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanderstar-pmt.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

van der Star PMT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vanderstar-pmt.nl

Contactgegevens:

Mailmarjan@vanderstar-pmt.nl
Tel: 085-0470221
Praktijkadres: Ruimte voor Balans, Voortsweg 204A, Enschede

Van der Star, praktijk voor psychomotorische therapie is lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hiermee voldoe ik aan de kwaliteitseisen die zowel de NFG als de FVB stelt en ben ik verplicht tot bij- en nascholing. Ook voldoe ik aan de Wet kwaltiteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en beschikt de praktijk over een KVK nummer, een AGB code voor zowel de praktijk als mijzelf als zorgverlener. Ook hanteer ik de AVG en de meldcode Huiselijk Geweld.

Algemene voorwaarden van der Star PMT

Beroepsvakcode

Beroepscode-Vaktherapeuten-herzien-december-2016