Werkwijze

Aanmelden

Je kunt je zelf aanmelden of door middel van een verwijzing van bijvoorbeeld je huisarts of psycholoog. Aanmelden kan telefonisch, per mail of door het invullen van het contactformulier. Na aanmelding nodig ik je uit voor een intake.

Intake

In dit gesprek informeer ik je over de behandeling en staan we stil bij je klachten, problemen en hulpvraag. We bespreken de duur, frequentie, doelen etc. Hierbij schat ik in of je hulpvraag binnen mijn praktijk en in de eerste lijn past. Besluit je na dit gesprek, of na een bedenktijd, om te starten met de behandeling dan ontvang je binnen 2 weken per mail een behandelovereenkomst waarin alles beschreven staat.

De behandeling

De behandelingen zijn individueel. Na een vooraf afgesproken aantal sessies evalueren we de behandeling en besluiten we of en hoe we vervolg geven aan de behandeling.

Neem contact op met de praktijk voor meer informatie.

Ontevreden?

Wanneer je ontevreden bent over de behandeling of bejegening dan kun je dit te allen tijde met mij bespreken. Wanneer je een klacht wilt indienen bij de beroepsvereniging, dan is via deze link meer informatie te vinden:

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html