Wat is PMT?

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten worden ingezet om (gedrags)verandering te bereiken. Binnen de therapie komen we samen letterlijk in beweging en staan we stil bij de ervaring. Welke gedachten en gevoelens heb je opgemerkt?

Veel van het gedrag in het dagelijks leven is terug te zien in bewegingsgedrag. Door te doen en ervaren krijg je de mogelijkheid om je eigen denken, voelen en handelen te onderzoeken. Op deze manier kunnen we je klachten en problemen verhelderen zodat je je eigen patronen en valkuilen kunt herkennen. Dit kan helpen om anders met je gedachten, gevoelens of gedrag om te gaan.

Thema’s waar we samen aan kunnen werken zijn:

  • Herkennen en erkennen van lichaamssignalen
  • Omgaan met spanning
  • Grenzen en wensen herkennen en leren aangeven
  • Contact maken met jezelf en anderen
  • Vergroten van het vertrouwen in jezelf
  • Het uiten van je gevoelens
  • Je eigen kracht ervaren
  • Positief naar jezelf kijken